Alarmante: Shkupi, qyteti i parë në botë për ajrin e ndotur

0

Prania e grimcave PM10 dhe PM 2.5, sipas stacioneve matëse, ka kapërcyer normat e lejuara, madje me disa dhjetëra herë.

Drejtuesit e qytetit të Shkupit kanë nisur me zbatimin e masave urgjente për mbrojtjen nga ndotja e ajrit.

Transporti publik prej të dielës bëhet pa pagesë, me qëllim të uljes së numrit të makinave në qarkullim. Në këtë kuadër, çmimet e parkingjeve janë dyfishuar, ndërsa janë ndërprerë edhe punimet në kantieret e ndërtimit. Inspektorët janë urdhëruar të bëjnë kontrolle të rrepta në vendet ku dyshohet se bëhet djegia e gomave dhe materialeve të tjera helmuese.

Ministria e Arsimit  ka urdhëruar që gjysma e dytë e vitit nëpër shkolla, që duhej të fillonte të sot, të shtyhet të paktën edhe me dy ditë. Por, këto masa nga opozita dhe sektori civil janë vlerësuar më tepër si populiste sesa si masa që mund të japin efekte.

OJQ-të kanë kërkuar masa afatgjata, si subvencione për ndryshimin e mënyrës së ngrohjes dhe jo ndihmë vetëm për disa qindra familje, si dhe masa në sektorin e ndërtimtarisë, ndërprerjen e punimeve apo mosdhënien e lejeve për ndërtesa shumëkatëshe, që pengojnë qarkullimin e ajrit apo edhe për masa të tjera.