Do të dorëzohet kërkesë në Qeverinë e Maqedonisë për shtatë orë punë në ditë dhe dy festa të reja

0

Iniciativë për shpalljen e 2 janarit dhe 2 majit ditë jo pune, si dhe kërkesë për shtatë orë punë në ditë, do të dorëzojë në Qeverinë e Maqedonisë, Sindikata e punëtorëve në administratë, organet gjyqësore dhe shoqatat e qytetarëve.

Kryetari i Sindikatës Peco Grujovski, sot në konferencë për shtyp tha se është koha që Maqedonia të kyçet në trendet evropiane dhe në Ligjin për marrëdhënie pune i cili është në fazën e përpunimit të bëhen shtatë orë punë në ditë, gjegjësisht 35 orë punë në javë.

“Me shtatë orë punë në ditë do të bëhet vendosje më e mirë e punës. Me uljen e kohës së punës për 10.2 për qind nga çdo punëtor, teorikisht do të çojë në nevojën për angazhimin e punëtorëve shtesë. Nga aspekti social kërkesën tonë e argumentojmë me atë që rritet mundësia për kujdesje ndaj familjes dhe rekreativitet”, tha Grujovski.

Ndërsa në lidhje me ndryshimin e Ligjit për festa, ai tha se në vitin 2007 festa e deriatëhershme (2 janari) u vendos si ditë pune. Ai tha se kërkojnë që përkrah 1 majit, edhe 2 maji të jetë ditë jopune.