Privohen nga e drejta për të mësuar në shqip, nxënësit shqiptarë në Veles mësojnë me alfabet cirilik (Video)

0

Dy nxënëset Alidja dhe Almedina janë nga fshati Karasllar nga Velesi. Lëndë në gjuhën shqipe nuk kanë.

Meqenëse nuk kanë asnjë arsimtar në gjuhën shqipe, ato nuk dinë të shkruajnë në gjuhën e tyre amtare. Edhe ata që ishin më të rritur kishin probleme me leximin-shkrimin në gjuhën shqipe. Sadam Bojaxhiu, 25 vjeçar, thotë se e ka të vështirë shkrimin dhe leximin në gjuhën amtare dhe se gjuhën e ka ruajtur me anë të komunikimit me familjarët e tyre .

“Çfarë gjuhe ke mësuar në shkollë? Pyeti gazetari.
Maqedonisht kam mësuar, tha Sadam Bojaxhiu.
Shqip a din të shkruash e të lexosh? Pyeti gazetari.
Me lexu di por jo mirë, meqenëse nuk kemi mësuar shqip, tha Sadam Bojaxhiu.
Asnjë lëndë nuk e ke pasur shqip? Pyeti gazetari.
Jo jo asnjë, tha Sadam Bojaxhiu.

Kryetari i Komunës së Velesit Ace Kocevski thotë se për momentin nuk ka asnjë zgjidhje për nxënësit e fshatit Karasllar i epërm. Mundësia e vetme është që ta ndjekin mësimin në gjuhën maqedonase.

“Në këtë moment nuk kam asnjë zgjidhje, sepse alternativa do të ishte që t’i transportojmë deri në shkollën më të afërt në gjuhën shqipe, por kjo do të ishte rruga e gjatë për fëmijët që janë në moshën 6-vjeçare. Menjëherë pasi të kem mundësi do ta hap këtë çështje dhe do të bisedojmë, por për momentin nuk kam asnjë zgjidhje tjetër, përveç ta ndjekin mësimin në maqedonisht, në fshatin më të afërt, Karasllar i Epërm” tha Аce Kocevski Kryetari i Komunës së Velesit

Prindërit e fëmijëve thanë se nuk kanë besuar kurrë se në këtë fshat mund të mësohet gjuha shqipe. Andaj për këtë çështje nuk kanë ngritur asnjë inciativë ose kërkesë në Ministrinë e Arsimit.

Sipas Nenit 3 të Ligjit për Arsim fillor, ndër të tjera thuhet:

…Zhvillimi i shkrim-leximit dhe aftësive të nxënësve për t’u kuptuar, informuar dhe shprehur
përveç në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, edhe në gjuhën dhe alfabetin e
pjesëtarëve të bashkësive që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Nga kjo del se këtyre nxënësve u është mohuar e drejta për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Nga Ministria e Arsimit nuk janë të informuar me rastin në fjalë. Të kontaktuar nga Tv21 nga kjo ministri thonë se për të ndërmarrë diçka, duhet që në radhë të parë prindërit të bëjnë kërkesë që këto nxënës të mësojnë në gjuhën e tyre amtare.