DEMANT nga Komuna e Strugës për lajmin, se zhbllokimi i rrugës për në fshatin Belicë e Sipërme është bërë në mënyrë private.

0

DEMANT nga Komuna e Strugës për lajmin, se zhbllokimi i rrugës për në fshatin Belicë e Sipërme është bërë në mënyrë private.
Komuna e Strugës, shumë më parë ka angazhuar kompani edhe për këtë segment rrugor gjithashtu, shtesë Bashkësis Lokale me kryetar Ace Beleski i janë ndarë mjete financiare me vlerë prej 30.000 denarë, për pastrimin e ketij Segmenti rrugor.
Duke u nisur nga deklaratat e fundit, sigurojmë çdo kënd që Komuna e Strugës me të gjitha mjetet e saj maksimalisht i është gjendur qytetarve pranë, për të mbajur hapur çdo rrugë në çdo vendbanim, ndon se situata ishte tepër e rrendë nga moti i vështirë që na shoqëroi në ditët e kaluara. Prandaj edhe për këtë rrugë Komuna e Strugës dhe ndërrmarjet nën mbikqyrje të saj ja dolën që ta mbanin të kalueshëm edhe këtë segment.