Rekomandime nga Drejtoria për Mbrojte dhe Shpëtim te qytetareve të cilët banojnë në vise të larta malore në kushte dimërore

0

Rekomandime nga Drejtoria për Mbrojte dhe Shpëtim te qytetareve të cilët banojnë në vise të larta malore në kushte dimërore

1. Të sigurohen me kohë sasi të mjaftueshme ushqimi dhe barna për nevoja personale.
2. Të sigurohen me kohë sasi të mjaftueshme ushqimi dhe barna për kafshët shtëpiake.
3. Të sigurohet lidhje telefonike – mundësisht celular.
4. Tu vihet re çative – në rast rreshje dëbore të pastrohen me kohë.
5. Në raste askidenti ose fatkeqësie të lajmërohen menjëherë.
6. Rregullisht të pastrohen oborret dhe të komunikohet me zonat e banuara.
7. Të mos largohen nga vendbanimet duke vozitur automjete, traktor apo mjete tjera transporti në qoftë se nuk është e domosdoshme.

Rekomandime për të gjithë qytetarët që planifikojnë të shkojnë në mal

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim për shkak të ndryshimit të motit, ndryshueshmërisë së temperaturave, paraqitjes së mjegullës dhe ngjajshëm, i porosit të gjithë qytetarët e Republikës të Maqedonisë:
1. Të ndjekin vazhdimisht ndryshimet e temperaturave para se të nisen drejt qenrave turistike apo ndonjë destinacioni tjeter.
2. Të mos nisen në rrugë me automjet të pa qëndrueshëm dhe pa paisje adekuate dimërore.
3. Automjeti me të cili do të udhëtohet të ketë mjaftueshëm karburant për të arritur deri në destinacionin e dëshiruar edhe në rast trafiku.
4. Të kenë rezerva të mjaftueshme ushqimi, uji, barnash dhe rrobash.
5. Ti kenë celularët e karikuar dhe të jenë në komunikim të vazhdueshëm me të afërmit e tyre.
6. Njerëzit që do të vizitojnë qëndrat për skijim ti përdorin stazat për skijim dhe në qoftë se do të largohen nga të njëjtat së pari ti lajmërojnë ekipet e shpëtimit .
7. Alpinistët, dhe qyterarët e tjerë të cilët duat të ngjiten në mal në kushte dimërore , ti informojnë paraprakisht shërbimet policore si dhe shërbimet e shpëtimit për drejtimin e tyre te lëvizjes dhe kohën e kthimit.

* * * * *

Препораки од Дирекцијата за заштита и спасување на граѓаните кои живеат на повисоките места во зимски услови

1. Навремено да обезбедат доволни количини на храна и лекови за сопствените потреби.
2. Навремено да обезбедат доволно храна и неопходни лекови за домашните животни.
3. Да имаат обезбедено телефонски врски – по можност мобилни.
4. Да внимаваат на покривите – во случај на обилни врнежи од влажен снег и истите навреме да ги чистат.
5. Навремено да информираат за настанати непогоди – несреќи.
6. Редовно да ги чистат дворните места и да обезбедат нужна комуникација во населеното место.
7. До колку не е крајно неопходно, да не го напуштаат населеното место со моторните возила, трактори и други превозни средства.

Препораки за сите граѓани кои оваа зима ќе одат на планина

Дирекцијата за заштита и спасување поради временските услови, нагла промена на температурата, појава на магла, и слично, на сите граѓани на Република Македонија им препорачува:
1. континуирано да ја следат временската прогноза пред заминување во туристичките центри или било која друга дестинација;
2. да не тргнуваат на пат со неисправно возило и без соодветна зимска опрема;
3. да имаат доволно гориво во возилото за нивно пристигнување до саканата дестинација, но и во случај да дојде до прекин на сообраќајот;
4. да имаат доволна количина на храна, вода, лекови и топла облека;
5. да имаат наполнети батерии на мобилните телефони и конекција со своите роднини и пријатели;
6. луѓето што ќе ги посетат зимските центри да ги користат уредените патеки за скијање, а, доколу истите сакаат да ги напуштат да ги известат спасителните служби на тие центри;
7. планинарите, алпинистите и останатите граѓани кои сакаат да планинарат во зимски услови, да ги известат најблиските полициска станици или спасителни служби за нивниот правец на движење и времето на враќање.