Autostrada Tetovë – Shkup krejtësisht e pa pastruar nga bora. Gjendje e ngjashme paraqitet edhe brenda qytetit të Tetovës ku lëvizja e automjeteve po shkon me shumë vështirësi.

0
START-WP-ADS-ID: 1 -->