Komuna e Strugës njofton qytetarët…

0

Të nderuar qytetarë të Komunës së Strugës,

Ekipet e NP Komunale Strugë si dhe kompanitë e kontraktuara nga Komuna për pastrimin e rrugëve punojnë në vazhdimësi në terren për pastrimin e borës në qendër, nëpër mole dhe trotuare të Qytetit të Strugës, si dhe rrugët nëpër gjitha vendbanimet tjera.

Për shkak të efikasitetit dhe të shmangjes së cfardolloj pengese në zhvillimin e komunikacionit, JU LUTEMI QË MOS I PARKONI NË RRUGË SIDOMOS BRENDA QYTETIT. Kjo për arsye se pengon nëpastrimin efikas të rrugëve dhe për të shmangur cdo lloj dëmi eventual në automjetet tuaja.

Ju lutemi për mirëkuptim dhe bashkëpunim.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

* * * * * *

Почитувани граѓани на Oпштина Струга,

Екипите на „ЈП Комунално“- Струга како и компаниите ангажирани за чистење на патот работат на расчистувањето на снегот во чаршијата, кејовите и тротоарите на град Струга, како и патиштата низ сите други населби.

Заради ефикасност и избегнување на можните пречки во сообраќајот, ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА НА УЛИЦА ОСОБЕНО ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ. Непрописното паркирањето го спречува ефикасното чистење на патиштата и ја отежнува работата на службите. Доколку внимавате ќе ја олесните работата на службите за чистење и ќе избегнете било какви можни оштетувања на Вашето возило.

Ве молиме за вашата соработка и разбирање.

Канцеларија за односи со јавноста.
Општина Струга