Maqedoni, shënojnë rritje eksporti dhe importi

0

Rritje prej 22,4 për qind shënon eksporti nga Maqedonia në 11 muajt e vitit të kaluar në krahasim me periudhën e vitit paraprak.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë, në periudhën janar – nëntor të vitit 2018, është 6.357.186 mijë dollarë amerikanë.

Vlera e mallit të importuar, në periudhën janar – nëntor të vitit 2018, është 8.299.399 mijë dollarë amerikanë, që është për 18,8 për qind më shumë në krahasim me atë periudhë nga viti paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar – nëntor të vitit 2018, është 1.942.213 mijë dollarë amerikanë. Mbulimi i importeve me eksport, në periudhën janar – nëntor të vitit 2018 është 76,7 për qind.

Në periudhën janar – nëntor të vitit 2018, sipas vëllimit të përgjithshëm të shkëmbimit të jashtëm tregtar, Republika e Maqedonisë më shumë ka tregtuar me me Gjermaninë, Greqinë, Britania e Madhe, Serbia dhe Bullgaria.