Njoftim i NP Komunale Strugë

0

NJOFTIM

Ju njoftojmë se për mirëmbajtjen dimërore të qytetit të Strugës,pastrimi i borës nga rrugët e kategorisë së parë,dytë dhe të tretë si dhe hedhjen e rërës së imët dhe kripës e ka për detyrim NP Komunale-Strugë.
Me qëllimin e kryerjes me sukses të veprimtarive të ardhshme NP Komunale-Strugë ka krijuar Trup koordinativ.
I njëjti do të aktivizohet drejpërsëdrejti nga dy persona përgjegjës të punësuar në NP Komunale-Strugë të cilët janë caktuar nga ana e udhëheqjes së NP.
Personi përgjegjës për Rajonin e Parë dhe të Dytë të qytetit të Strugës është Vilije Jovçeski me nr.tel celular :078 329 162.
Personi përgjegjës për Rajonin e Tretë dhe të Katërt të qytetit të Strugës është Ilber Arifi me nr.tel celular :075 206 992.
I njoftojmë institucionet por edhe qytetarët e Strugës se personat e përmendur përgjegjës-të punësuar në NP Komunale-Strugë,se ato do të jenë në dipozicion në çdo kohë për gjithçka që ka të bëjë për kryerjen me sukses të Mirëmbajtjes dimërore të rrugëve në qytetin e Strugës.