Gjatë javës së kaluar, Komuna e Strugës në krye me Kryetarin z. Ramis Merko realizuan disa projekte infrastrukturore.

0

Gjatë javës së kaluar, Komuna e Strugës në krye me Kryetarin z. Ramis Merko realizuan disa projekte infrastrukturore.

Me iniciativë të Kryetarit dhe me intesivitet më të madh u realizuan edhe rikonsruimi dhe asfaltimi i disa rrugëve lokale në f. Misleshovë.

Realizojmë premtimet një nga një!

________________

Минатата недела, Општина Струга предводена од градоначалникот Рамис Мерко реализираше неколку градежни проекти.

Со иницијатива на градоначалникот , почнаа да се реалират интезивно реконструкции и асфалтирање на неколку локални патишта во Мислешево.

Продолжуваме со реализирање на дадените ветувања, едно по едно.