Dje, Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko sëbashku me shefin e kabinetit z. Dashmir Nasufi, në ambientet e Komunës së Strugës zhvilluan takim me përfaqësuesin e fondacionit të pavarur RYCO z. Albert Hani.

0

Dje, Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko sëbashku me shefin e kabinetit z. Dashmir Nasufi, në ambientet e Komunës së Strugës zhvilluan takim me përfaqësuesin e fondacionit të pavarur RYCO z. Albert Hani.

Qëllimi i takimit ishte në lidhje me prezantimin e Thirrjes së dytë për projekte, ku marrin pjesë përfaqësues të shkollave të mesme nga Struga, Ohri, Dibra, Resnja dhe Kërcova.

Projekt i cili ka për qëllim rritjen e mobilitetit të të rinjve, bashkëpunimin dhe aktivizimin në nivel rajonal nëpërmjet disa sesionesh informuese.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës
_______________

Вчера, Градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко заедно со шефот на кабинетот г. Дашмир Насуфи во просториите на Општина Струга одржаа состанок со претставникот на независната фондација RYCO г-дин. Алберт Хани.

Целта на состанокот беше во врска со вториот повик за проекти, на кој ќе присуствуваат претставници од средните училишта на Струга, Охрид, Дебар, Ресен и Кичево.

Станува збор за проект кој има за цел зголемување на младинската мобилност, како и соработка и активирање на регионално ниво преку неколку информативни сесии.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга