Kushte më të mira për punonjësit e policisë dhe për qytetarët e vendit!

0

Kushte më të mira për punonjësit e policisë dhe për qytetarët e vendit!_______Better conditions for police officers and citizens of the country!

Posted by Agim Nuhiu on Thursday, December 6, 2018