FOTO: Sot Komunën e Strugës e vizituan anëtarë të Forumit të edukimit rinor dhe shoqatës për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”

0

Sot Komunën e Strugës e vizituan anëtarë të Forumit të edukimit rinor dhe shoqatës për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”

Anëtarët e klubit mësojmë drejt, të cilët në programin e tyre mësojnë për vetëqeverisje lokale patën mundësinë të diskutojnë me Kryetarin eKomunës për mënyrën e punës dhe funksionimin e vetëqeverisjes lokale, por edhe për problemet me të cilat përballen të rinjtë.

Ata u njohën me punën e sektorëve të ndryshëm dhe me komunën si njësie vetëqeverisjes lokale që kujdeset për qytetarët dhe është gjithmonë këtu për t’i takuar veçanërisht të rinjtë.

Vizita të tilla janë një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë për të kuptuar funksionimin e komunës si institucion, por edhe për t’i diskutuar problemet dhe sfidat personalisht me Kryetarin e Komunës.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës
_________________________
Денес во посета на Општина Струга беа членовите на младинскиот клуб на Младински образовен форум и здружението за развој и активизам „Аква“

Членовите на учиме право клубот кои во својата програма учат за локална самоуправа имаа можност да дискутираат со Градоначалникот за начинот на работа и функционирање на локалната самоуправа, но и за проблемите со кои се соочуваат младите.

Одблиску се запознаа со работењето на различните сектори и се запознаа со општината како единица на локалната самоуправа кој се грижи за граѓантите и секогаш е тука да им излезе во пресрет посебно на младите.

Ваквите посети се одлична можност за младите да го разберат функционирањето на општината како институција, но и лично со Градоначалникот да ги продискутираат проблемите и предизвиците.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга