Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko zgjedh problemin për nxënësit e SHFК Vëllezërit Milladinovci (shkolla e vjetër)

0

Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko zgjedh problemin për nxënësit e SHFК Vëllezërit Milladinovci (shkolla e vjetër)

Gjatë javëve të fundit Komuna e Strugës është fokusuar në realizimin e disa projekteve të cilat kanë qenë të definuara për t’u kryer. Përfunduan punimet për rekonstruimin e hapësirës ndërmjet SHFK “V. Milladinovci” dhe Pallatit të kulturës gjegjësisht u bë shtrimi me pllaka betoni hyrja e shkollës, hapësirë prej 370 m2 dhe zgjedhja e ujërave atmosferik.

Kjo pjesë ka qënë problematike ndër vite për nxënësit e kësaj shkolle, kryesisht gjatë periudhave me rreshje kjo zonë ishte e pakalueshme nga të rriturit dhe aq më pak nga fëmijët. Komuna e Strugës e zgjodhi këtë problem duke krijuar kushte më të mira për sigurinë e fëmijëve.

Njëherit, ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve si dhe prindërve të fëmijëve të kësaj shkolle që të respektojnë rregullat e komunikacionit, të mos lëvizin me makina dhe mos parkohen në pjesën e shtruar me pllaka bekatoni.

Të respektojmë më të vegjlit e shoqërisë, duke i bërë të ndihen të sigurtë. Ju lusim për mirëkuptim dhe bashkëpunim.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

____________________

Градоначаникот на Општина Струга г. Рамис Мерко го реши проблемот за учениците на ООУ Браќа Миладиновци (старо училиште)

Во текот на последните недели Општина Струга е фокусирана во реализација на неколку проекти кои беа дефинирани за изведба. Завршија работите за реконструкција на просторот помеѓу ООУ Браќа Миладиновци и Домот на колтурата, односно се изведе поплочување со бехатон плочки влезот на училиштето, простор со површина од 370м2 и решавање на атмосферските води.

Овој дел беше проблематичен години назад за учениците на ова училиште, претежно во врнежливите периоди ова зона беше непроодна за возрасни и толку помалку за деца. Општина Струга го реши овој проблем создавајќи подобри услови за безбедноста на децата.

Истовремено, ги повикуваме сите граѓани и родители на децата во ова училиште за да се почитуват сообраќајните правила, да не поминуват со возила и да не се паркират во делот што е поплочен со бекатон плочки.

Да ги почитуваме најмалите на општеството, правајќи ги да се чуствуват безбедни. Ве молиме за разбирање и соработка.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга