Të gjitha kundër trafikimit të drogës!

0

Trafikimi i drogës është një tregti e paligjshme globale që përfshin kultivimin, prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e substancave që janë subjekt i ligjeve për ndalimin e drogës!