Komuna e Strugës: Aksion për pastrimin e hapsirës publike

0

Aksion për pastrimin e hapsirës publike

Sot, përgjatë rrugës magjistrale Strugë – Qafëthanë në afërsi të xhamisë,Komuna e Strugës nisi aksionin për pastrimin dhe rrafshimin e hapsirës publike. Në suaza të aksionit do të largohen gjithë mbeturinat të cilat janë hedhur në sipërfaqe publike dhe do të bëhet rrafshim i plotë.

Kryetari i Komunës z. Ramis Merko po ndjek nga afër punimet dhe theksoi se shumë shpejt në këtë hapsirë do të zhvendosen magazinat e NP “Komunale” – Strugë, ku do të krijohen kushte dhe ambiente për funksionimin sa më normal të NP “ Komunale”.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

___________________________

Акција за чистење на јавниот простор

Денес, во близина на џамијата на магистралниот пат Струга – Ќафасана, Општина Струга започна акција за чистење и израмнување на јавниот простор. Со оваа акција ќе се остранат оптадоците и ќе се израмни и исчисти теренот.

Градоначалникот на Општина г. Рамис Мерко внимателно ја следи работата и рече дека магацините на ЈП “Комунално” – Струга наскоро ќе бидат преместени томку во овој простор, каде што ќе се создадат услови и капацитети за нормално функционирање на ЈП “Комунално“.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга.