Komuna e Strugës lidh bashkëpunim për investime me Bashkinë e Libarazhdit

0

Kryetari i Komunës së Strugës Z. Ramiz Merko, bashkë me delegacionin nga Komuna e Strugës, u mirëpritën nga Komuna e Libazhdit ku dhe nënshkruan memorandum bashkëpunimi që do të shërbejë për aplikim në projektin e IPA-s fondeve për bashkëpunim ndërkufijtar.
Me cka të dy Bashkitë, bashkarisht do të aplikojnë për projekt përafersisht në vlerën 1 milion Euro, ku Komuna e Strugës do të jetë partner udhëheqës në këtë projekt.
Memorandumi është nënshkruar përkatësisht nga dy krerët e pushtetit lokal Z. Kastriot Gurra dhe Dr. Ramiz Merko.