NPN Proaqua Strugë në gadishmëri për ta sanuar sa më shpejt defektin e madh që ka ndodhur

0

NPN Proaqua Strugë në gadishmëri për ta sanuar sa më shpejt defektin e madh që ka ndodhur

NPN Proaqua Strugë i njofton të gjithë banorët e Komunës së Strugës për një defekt të rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shum.
Për këtë shkak fshati Tatesh për disa ditë me rradhë ka patur problem me furnizimin me ujë.
NPN Proaqua Strugë punon për sanimin e këtij defekti në afat sa më të shkurtër kohor, prandaj disa rajone të qytetit do të kenë ndërprerje të furnizimin me ujë.
Ju lutemi për mirëkuptim!