Ramis Merko sëbashku me drejtorin e NP “Rrugët e Maqedonisë” z.Gajur Kadriu mbikqyrën nga afër punimet e rrugës në hyrje të fshatit Llabunishtë.

0

Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko sëbashku me drejtorin e Rrugët e Maqedonisë z.Gajur Kadriu dhe përgjegjësin e filialit të Rrugëve të Maqedonisë Strugë z. Destan Bajrami mbikqyrën nga afër punimet e rrugës në hyrje të fshatit Llabunishtë.
Prej disa kohësh, ka filluar sezoni i asfaltimit në territorin e Komunës së Strugës edhe sot Kryetari i Komunës së Strugës doli në teren sëbashku me z. Kadriu dhe me z. Bajrami për të parë nga afër punimet për rehabilitimin dhe asfaltimin e rrugës në hyrje të fshatit Llabunishtë me gjatësi prej 1400 m dhe gjërësi mesatare 6 metra, investim ky në bashkëpunim me Komunën e Strugës dhe “Rrugët e Maqedonisë”. Ky aks rrugor ishte problematik për banorët e kësaj zone.
Ndër tjera z. Kadriu u shpreh se bashkëpunime të tilla me Komunën e Strugës do të vijojnë edhe më tej, për rrugët regjonale brenda Komunës së Strugës.
Zyra për marrëdhënie me publikun
Komuna e Strugës
____________________________
Градоначалникот на Општина Струга, г. Рамис Мерко заедно со директорот на “Македонијапат “, г-дин Гаjур Кадриу и Дестан Бајрами одговорен за патиштата во Струга, одблиску ја надгледуваа работата на патот, на влезот на село Лабуништа.
Веќе некое време се работи на асфалтирање и поправка на патиштата во Општина Струга, каде што и денес Градоначалникот на Општина Струга заедно со г. Кадриу и г. Бајрами излегоа на терен за да одблиску ја надгледуваат работата на асфалтирањето и рехабилитацијата на патот во Лабуништа, пат со должина од 1400 метри и со просечна ширина од 6 метри. Овој пат веќе долго време беше проблематичен за жителите на оваа село. Општина Струга во соработка со “Македонијапат“ – допринесоа до оваа инвестиција.
Меѓу другото Кадриу рече дека ваквата соработка со Општина Струга ќе продолжи и за регионалните патишта во општина Струга.
Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга