Ftesë Diskutimi i integrimeve euro-atlantike dhe referendumi i ardhshëm, 14 shtator 2018 (e premte), ora 09.30, Komuna e Strugës

0

Ftesë Diskutimi i integrimeve euro-atlantike dhe referendumi i ardhshëm, 14 shtator 2018 (e premte), ora 09.30, Komuna e Strugës

Të nderuar ,

Në përputhje me përcaktimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për partneritet me shoqëritë civile në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave, ne ju ftojmë për të diskutuar çështjet aktuale të një rëndësie të veçantë për progresin e Republikës së Maqedonisë.

Diskutimi do të mbahet më 14 shtator 2018 duke filluar nga ora 9:30, në Komunën e Strugës.

Në diskutim do të bisedohet për pranimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, si dhe për referendumin e ardhshëm që do të mbahet më 30 shtator 2018. Në diskutim do të merr pjesë edhe Kryetari i Komunës së Strugës.
Është parashikuar të ketë nga një përfaqësues nga çdo organizatë.

Nëse keni pyetje të mëtejshme, ju lutem më kontaktoni me e-mail: slavica.jovcheska@gmail.com ose në numrin e telefonit 078 / 361-364.

Çdo të mirë,

_____________________

[Покана] Дискусија за евроатлантските интеграции и претстојниот референдум, 14.09.2018 (петок), 09.30 часот, Општина Струга

Почитувани,

Во согласност со определбата на Владата на Република Македонија за партнерство со граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики, Ве покануваме на дискусија за актуелни прашања од посебно значење за напредокот на Република Македонија.
Дискусијата ќе се одржи на 14.09.2018 год. со почеток во 9.30 часот, во Општина Струга.

На дискусијата ќе се разговара за пристапувањето на Република Македонија кон Европската Унија и НАТО алијансата, како и за претстојниот референдум кој ќе се одржи на 30 септември 2018 година, а во истата ќе учествува Градоначалникот на Општина Струга.
Предвидено е да има по еден претставник од организација.

Доколку имате дополнителни прашања, контактирајте ме преку е-маил slavica.jovcheska@gmail.com или на телефонскиот број 078/361-364.

Секое добро,