Komuna e Strugës: Njoftim për shoferët në Strugë

0

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë,

Ju njoftojmë se NP “EKO” Strugë nga dita e nesërme (E Hënë), do të fillojë me tërheqjen dhe largimin e makinave të cilat janë parkuar në mënyrë jo të rregullt dhe jo ligjore.

Tërheqja e automjeteve do të bëhet nga NP “EKO” Strugë, me lëshimin e urdhërit të personit zyrtar nga MPB – polic rrugor.

Autumjetet e ngritura nga shërbimi merimangë i EKO Strugë do të barten tek parkingu i NP Komunale Strugë.
Harxhimet e shërbimit merimangë do të jenë:
– 1700 den shërbimi merimangë (nëse arrin në vendngjarje pa e hipur makinën në merimangë)
– 1500 den për mbajtjen e makinës tek parkingu i NP “Komunale” , shuma totale 3200 den
– plus sanksionet e parapar me ligj nga ana e MPB.

Marrja e veturës nga ana e pronarit do të bëhet pas pagesës së harxhimeve për ngritjen e veturës, dmth me paraqitjen e dokumentit për pagesën e shpenzimeve.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

———————————

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека почнувајќи од утре , (понеделник ), ЈП “Еко Струга“ ќе започне со отстранување на неправилно или непрописно запрено или паркирано возила на јаните собраќајни улици на Општина Струга.

Отстранувањето на возилата ќе го врши ЈП Еко Струга, со пајак служба по налог на службено лице при МВР – собраќајна полиција.

Возилата кој што ќе се отсрануват од службениот пајак ќе се пренесуваат на паркингот на ЈП “Комунално“ Струга.
Трошоците за пајакот изнесуват
– 1700 ден (ако пристигнете на местото пред да го подигне службениот пајак)
– 1500 ден за одржување на автомобилот на паркингот на КП “Комунално”, вкупен износ 3200 ден.
– плус глобата од страна на МВР.

Примопредавањето на отстранетото возило ќе се врши по извршената наплата на трошоците за отсртанувањето, односно со приложување документ за платени трошоци.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга.