Universiteti Ndërkombëtar në Strugë vazhdon bashkëpunimin me Shkollat e Mesme në Republikën e Shqipërisë.(Dekument)

0

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë vazhdon bashkëpunimin me Shkollat e Mesme në Republikën e Shqipërisë duke ofruar për maturantët ekselentë bursa meritore dhe bursa sociale për maturantët të cilët nuk kanë kushte të mjaftueshme financiare.

UNS falenderon të gjithë Drejtoritë e gjimnazeve për bashkëpunimin e vyer.