Në Qabe një burrit të verbër nga Egjipti i kthehet shikimi në rekatin e fundit! (VIDEO)

0

Ndërsa lutjen që e bëri ishte sikur lutja e Ejubit alejhi selam ku thotë Allahu subhanehu we teala: “(Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: “Më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër Mëshiruesit!”

Kur don Allahu vetëm thotë: BËHU DHE AJO BËHET.

Në Qabe një burrit të verbër nga Egjipti i kthehet shikimi në reqatin e fundit.Ndërsa lutjen që e bëri ishte sikur lutja e Ejubit alejhi selam ku thotë Allahu subhanehu we teala:''(Përkujto) Edhe Ejubin kur iu drejtua Zotit të vet me lutje: "Më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër Mëshiruesit!"Kur don Allahu vetm thotë: BËHU DHE AJO BËHET. #KUN_FE_JEKUN#SHPËRNDAJE

Posted by Edukata Islame on Sunday, June 10, 2018