Shefi i kabinetit të komunës së Strugës z. Dashmir Nasufi realizoi takim kordinativ me udhëheqësit e njësive dhe sektorëve të administratës komunale.

0

 

Si çdo javë, edhe sot shef i kabinetit të komunës së Strugës z. Dashmir Nasufi realizoi takim kordinativ me udhëheqësit e njësive dhe sektorëve të administratës komunale.
Takimi kishte karakter informative, ku udhëheqësit përkatës raportuan për punët e realizuara gjatë kësaj jave dhe morën përsipër detyra të reja për punën në vazhdim.

—————————————

Како секоја недела, така и денес, шефот на кабинетот на општина Струга, г. Дашмир Насуфи одржи координативен состанок со шефот на оделениата и секторите на општинската администрација.
Состанокот имаше информативен карактер, каде што релевантните раководители известија за работата остваренa оваа недела и преземаа нови задачи за тековната работа