Ftesë nga Komuna e Strugës!

0

F T E S Ë
Komuna e Strugës në bashkëpunim me Global Consulting & Development Associates LLC – Republika e Kosovës, Ju fton të merrni pjesë në takimin midis bizneseve nga Struga dhe Kosova që do të mbahet në datë 26 Prill 2018 ( E enjte), në ora 10:30 në Hotel “MIRAGE” – Strugë.
Ju faleminderit.
Me respekt,
Komuna e Strugës dhe
Global Consulting & Development Associates LLC

П О К А Н А
Општина Струга, во соработка со Global Consulting & Development Associates LLC – Република Косово, Ве поканува да учествувате на средбата со бизнисите од Струга и Косово која ќе се одржи на ден 26 април 2018 година во 10:30 часот во Хотел “МИРАГЕ” – Струга.
Ви благодариме.
Со почит
Општина Струга и
Global Consulting & Development Associates LLC