Reformat energjetike të bëra në kohë rekorde,Maqedoninë e radhisin si të parën në rajon, informon Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në faqen zyrtare.

0

Reformat energjetike të bëra në kohë rekorde,Maqedoninë e radhisin si të parën në rajon, informon Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në faqen zyrtare. “Raporti më i ri për qëndrueshmëri i Komunitetit energjetik evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor Republikën e Maqedonisë e ka radhitur si të parën në rajon e cila shënon progres të madh për një afat të shkurtër kohor në përmbushjen e reformave në energjetikë: efikasitet energjetik, burimet ripërtritëse, mbrojtjen e ambientit jetësorë dhe transparencë të plotë në kushtet për investime në fushën e energjetikës.Ju rikujtojmë se raporti i muajit qershorë i vitit 2017-të i Komunitetit energjetik kishte rradhitur Maqedoninë si një nga vendet me ngecje të konsiderueshme sa u përket reformave për qëndrushmëri në fushën e energjetikës. ”