Skandal: Rektori i Universitetit Nënë Tereza flet vetëm në gjuhën Maqedonase!!

0

Sipas kërkesës të dërguar nëpër Komunat e Republikës së Maqedonisë shihet qartë se si “patrioti” dhe njëri nga institucionet i cili duhet të ruaj dhe avancojë Gjuhën Shqipe, flet vetëm në Gjuhën Maqedonase.
Pavaresisht se Qytetarët e Strugës e njohin si një  “komunist” i vjetër është e tepërt kur një person, pa vlera Kombëtare të jetë dhe Rektor i UNT!