Qeveria vendosi për themelimin e TV shtetërore në gjuhën shqipe

0

Sot Qeveria miratoi disa vendime te rendesishme nepermjet propozim ndryshimit te ligjit:

 – Themelimin e Televizionit Shteteror ne gjuhen shqipe me emetim 24 ore,
– Themelimin e Radios ne gjuhen shqipe me emetim 24 ore
– Themelimin e kanalit satelitor shteteror me emetim 24 ore ne gjuhen shqipe
– Vendimarje me shumice te dyfishte per programet me interes te vecante ne Keshillin e Agjencise per sherbime audiovizuele.