Sektori hotelierik në Ohër kërkon ulje të taksave

0

Punonjësit turistik nga Ohri kërkojnë që shteti t’i marrë parasysh mendimet dhe propozimet e tyre gjatë ndryshimeve në ligjet për veprimtari hoteliere dhe turistike dhe ligjin për taksë turistike dhe qëndrim të përkohshëm.

Shprehen se kjo do të mundësonte zgjidhjen e të gjitha problemeve të grumbulluara me të cilat janë përballur vite me radhë. Shpresojnë se ndryshimet do të hyjnë në fuqi para fillimit të sezonit turistik me qëllim që të mos përballen përsëri me problemet e njëjta.

Autoritetet lokale në Ohër janë të vetëdijshme për problemet me të cilat përballet kjo degë ekonomike.

Ideja e punonjësve turistik është që të evitohen të gjitha lëshimet që në rregullativën ligjore janë zvarritur me vite të tëra, ndërsa propozimet do t’i dërgohen Ministrisë së Ekonomisë dhe Qeverisë.