Keta janë Struganët të cilët u zgjodhën antar të kuvendit te Levizjes Besa!

0

Në Kongresin e parë të Lëvizjes Besa në organin më të lartë të partisë nga Struga u zgjodhën Besnik Asani, Hysein Dika, Arben Labenishta ,antar te kuvendit Qendror te Levizjes Besa