Komuna e Strugës: N.P Proaqua ka shpenzuar mbi 400 000 euro naftë, mbi 120 000 euro për shpenzime interneti, shpenzime për mirëmbajte makinash mbi 250000 euro dhe rreth 100 000 euro shpenzime për telefona zyrtar! 

0

Komuna e Strugës: N.P Proaqua ka shpenzuar mbi 400 000 euro naftë, mbi 120 000 euro për shpenzime interneti, shpenzime për mirëmbajte makinash mbi 250000 euro dhe rreth 100 000 euro shpenzime për telefona zyrtar!

Sipas burimeve zyrtare nga Komuna, ndërmarja publike Proaqua me seli në Strugë për 4 vite ka pasur keqpërdorimi shumë të mëdha me dëmtim të jasht zakonshëm të buxhetit të ndërmarjes. Gjithçka që ka ndodhur ka dëmtuar punonjësit e kësaj ndërmarje të cilët janë dëmtuar me rreth 9 paga mujore të pa paguara.
Kjo është qeverisja e Zeadin Selës dhe tarafët e tij, popullata shqiptare le të shoh figurën e vërtet se si ka keqpërdorur parat e qytetarëve të Strugës dhe të cilët qytetar i ka detyruar të shpërngulen drejt migrimit për jetë më të mirë.

Qeverisje e re në Komunën e Strugës do ti thot STOP qeverisjes për ti dëmtuar qytetarët dhe të gjith ata që kanë bërë keqpërdorime do të paraqiten para organeve të drejtësis.