Resul Hani ka lejuar ndertimet e TRIM & LUM pa asnjë leje ndërtimi në disa objekte në Strugë!

0

Resul Hani ka lejuar ndërtimet e TRIM & LUM pa asnjë leje ndërtimi në disa objekte në Strugë.
Me këtë rast ka lejuar që shumë qytetar të Strugës dhe të diasporës të blenë banesa, të paguajnë parat dhe mos kenë mundësi të marin çertifikatë pronësie.

Me këtë veprim Resul Hani në cilësin e shefit të urbanizmit në Komunë ka shpërdoruar detyrën zyrtare, për mos veprim, dhe në mënyrë të organizuar ka lejuar që të mashtrohen një grup i madh i qytetarëve të Strugës dhe më gjerë.
Me blerejn e banesave në ndertesat ku ka qënë dhe vetë arkitekt projekti.