Sërish alkooli do të shitet pas orës 19

0

Qëllimi i projektligjit është të shfuqizojë kufizimet në Ligjin që u miratua në vitin 2008, të cilat kanë të bëjnë me kufizimin e kohës së shitjes së pijeve alkoolike në tregtinë me pakicë.

Zgjidhjet bazë të projekt-ligjit parashikojnë shitjen e pijeve alkoolike në tregtinë me pakicë që të vazhdojnë të kryhen në mjedise të  licencuara të shitjes, pa kufizuar kohën për shitje dhe pa kushte të veçanta.