Rikonstruktohet Tregu i Qytetit te Struges! (Foto+Lajm)

0

Во текот на изминатите четири дена, во периодот од 20-24 Јануари 2018, екипите на „ЈП Комунално“-Струга спроведоа акција за уредување на „Градски Пазар“-Струга.
Во рамките на акцијата е направен нов распоред на тезгите, миење со дезинфекција и дератизација, поставување ново осветлување со штедливи светилки, санирање на сливниците на дождовната вода од вториот кат и партерно обележување на продажните места.

Në katër ditët e kaluara,në periudhën nga data 20-24 Janar të vitit 2018,ekipet e NP Komunale Strugë zbatuan aksionin për rregullimin e Tregut të Qytetit të Strugës.
Në kuadër të aksionit është kryer risistemimi i tezgave,larja ,dezinfektimi dhe deratizimi,vendosja e ndriçimit të ri me poça që shpenzojnë më pak en.elektrike,rregullimin e ulluqeve për shkarkimin e rreshjeve të shiut nga kati i dytë dhe shënimin sipërfaqësor të vendeve për shitje.