Këto janë vendet në Strugë ku uji tashmë është i pijshëm!!

0

Pas nje situate jo te mire per cilesine e ujit ne qytetin e Struges, ne Kalisht, Pogorcë dhe Borovec tashme u konfirmua nga Agjensioni për Ushqim dhe Veterinari në Strugë, se ky uj eshte i standarteve per konsum!
Kjo situate vinte si rezultat i ndotjes se ujit ne rrjetin e ujsiellsit te Struges, por nga masat e mara ky fenomen vajti drejt zhdukjes!