Këto janë vendet që do jenë pa energji elektrike në ditët në vijim!

0

KEDS përmes një komunikate dërguar mediave ka njoftuar se gjatë ditëve në vijim disa lokacione të Kosovës do të kenë ndërprerje të energjisë elektike.
Kwto janë vendet që do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07,8,9,10.12.2017 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4kV Kodra e Trimave 5/1(Kodi:13000015040) e cila furnizohet nga Dalja 10kV J 27 (Kodi: 13000015 ) ( NS 110/10kV Prishtina 5)

prej orës 08:30 deri në ora 11:30 si dhe nga ora 13:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja mbrapa Policisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Tërheqja e kabllos bistek dhe kyçja e ormanëve.

2.

Më 06.12.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Prugovci (Kodi: 15019008) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc, Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos,TS Blinada(Trafo te Xhamia)fshati Raskovë.

3.

Më 06.12.2017 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4kV Parku i Biznesit 5 Kodi:16023001005) e cila furnizohet nga Dalja 10kV Parku I (Kodi: 116023001 ) ( NS 35/10kV Parku i Biznesit

prej orës 09:30 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bizneset qe janë lidhur në këtë NS 10/0.4kV(Kodi: 16023001005).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Ujësjellësi i Badovcit (Kodi: 10014008) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa për Ujësjellësin e Badovcit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

2.

Më 07.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Minierat e Kishnicës (Flotacioni 1 )(Kodi: 10014006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Flotacioni 1, Minierat Kishnicë dhe Bejta komerc Kishnicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

3.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Badovci do te ndërprehet:

· Dalja 10 kV Minierat e Kishnices (Flotacioni 2)(Kodi: 10014006) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Flotacioni 2, Minierat Kishnicë dhe Bejta komerc Kishnicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

4.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të nderprehet:

· Dalja 10kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohes sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbeten: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Prizreni III do te ndërprehet:

· Dalja 10kV Bankosi (Kodi: 30032002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Komuna, tabahanja, Haxhi Imeri, Shtjefen Gjeçovi, Seladin Braha, Jeni Mahalla dhe Ish- Gjykata për kundervajtje.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

2.

Me 07.12.2017 ne NS 35/10kV Prizreni III do te ndërprehet:

Dalja 10kV Lakuriqi III (Kodi: 30032004) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Lakuriq 3, rr.Martin Camaj, rr.Zahir Pajaziti, rr.Muhaxhereve, Shkolla speciale, Enti për punësim, Procredit bank, Ish- bank turke.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Prizreni III do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Komuna (Kodi: 30032005) prej ores 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesë: Abi.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07.12.2017 ne NS110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· LP 35kV Silkapori(Kodi:400450) prej orës 12:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Fabrika Silkapor, Kivo, Renova, Stagova dhe Dauti.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e stabilimentit shpërndarës për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 ne NS35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Drejtimi i Kosovapetrollit(Kodi: 40041003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: rr. G.Terbeshi”, Talinovci I Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe Izolatorësh.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.12.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të nderprehet:

· Dalja 10kV Loxha(Kodi: 51000008) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Loxha Qerhane, Loxha 3, Loxha2, Graboci, Loxha1, Loxha e reja, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët,

Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TSB të ri dhe punimi i tokëzimit të shkarkuesve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 në NS110/10kV Peja 2 do te ndërprehet:

· Dalja 10kV Kastrati(Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesinn: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 në NS110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Qirezi Kodi: (74000004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në Baks.

2.

Më 07.12.2017 ne NS 110/10kV Mitrovicë II do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Shipoli Kodi: (71075001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Shipol, Vaganic, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i përçuesve të tensionit të mesëm në projektin Zhabar –Mitrovicë.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Gjakova do të ndërprehet:

· Dalja 10kV CermjaniKodi: (80080012) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja në tension e TS – Bërdosanës.

2.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Gjakova do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Ponosheci Kodi: (80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve VHD.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 07.12.2017 ne NS35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Mirusha Kodi: (80080012) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator) dhe fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion komplet i TS 1 Kastrat Damanek.