Deri në orën 16:00 ne Komunen e Cairit, votuan…

0

Deri ne oren 16:00 dalja ne Komunen e Cairit per rivotimin e sotem eshte 220 votues.
Duhet te rikujtojme se me anullimin e vend votimit, diferenca midis kandidatit te BDI dhe atij te Beses ka qene 289, ne favor te kandidatit te BDI Z. Visar Ganiu. /Strugalajm.org/
Ne vijim do tju paraqesim dhe te dhenat e tjera mbi ecurine e zgjedhjeve…